Règim juridic del voluntariat

Catalunya es un país amb un fort arrelament del món associatiu, en el que també existeix una llarga tradició de la figura del voluntari, entenent com a tal aquella persona que es compromet a efectuar una prestació, sense compensació econòmica dins el marc d’una organització estable sense afany de lucre

La figura del voluntari es troba regulada en la Llei 6/1996, de 15/1, així com en la Carta del Voluntariat de Catalunya aprovada en data 29 d’octubre de 1995. És de destacar que la condició de voluntari implica l’assumpció d’una sèrie de drets , que en essència serien:

– Obtenir informació sobre el funcionament, les finalitats i les activitats que es duran a terme, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar‐la convenientment.
– Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
– Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences.
– Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en el programa.
– Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació del programa i activitat on col∙labora, amb el reconeixement social de la seva activitat.
– Ser cobert dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
– Rescabalar‐se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.
– Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament , el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per ell/a.

Tanmateix, la condició de voluntari implica una sèrie de deures o obligacions,

– Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participa per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.
– Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.
– Entendre i acceptar que el desenvolupament de la tasca voluntària en cap cas serà considerada com una activitat laboral.
– Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat.
– Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
– Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.
– En cas de renúncia, notificar‐la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar‐se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

Es aconsellable que voluntari i associació signin un document que reculli els seus drets i deures recíprocs, i a poder ser, concreti l’activitat o projecte en que intervindrà aquest voluntari. Es també aconsellable que l’associació tingui subscrita una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

Anuncis
Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Nul•litat dels acords presos en assemblea relatius a la separació de govern sense una prèvia convocatòria específica.

Amb especial satisfacció, recentment hem rebut la Sentència dictada per la secció 11 de l’Audiència Provincial de Barcelona, de data 5 de juny de 2014 en la que confirma la que fou dictada pel Jutjat de Primera Instància nº 7 de Manresa, declarant nuls determinats acords presos en Assemblea Ordinària d’una Associació.

Les anteriors resolucions confirmen la doctrina jurídica que  sosteníem en defensa dels nostres clients (determinats socis de la entitat), i que les associacions han de tenir molt present en l’adopció dels seus acords. Es pot resumir en els següents punts:

  • Per tal de separar els òrgans de govern d’una associació cal seguir una via procedimental específica, que consisteix en la convocatòria d’una sessió extraordinària de l’assemblea general, i no la seva celebració immediata , com va ser el cas (articles 322-18.2 i 322-5.3 del Codi Civil de Catalunya).
  • Aquesta convocatòria (que no va arribar a realitzar-se) requeria que necessàriament hi havia d’haver un termini entre l’anunci i la celebració, per garantir dos drets elementals,
  1. El dret dels afectats per la decisió de ser destituïts a preparar els arguments en la seva defensa, i que podrien determinar el sentit del vot de l’assemblea.
  2. El dret dels associats físicament absents de la reunió a decidir si participaven o no en una decisió tan transcendental.
  • La delegació de vot per una assemblea ordinària amb un ordre del dia específic, no s’estén a una eventual assemblea extraordinària , ja que suposa una extralimitació del mandat conferit (articles 322-7.3 del Codi Civil de Catalunya, en relació amb els articles 1.714 i 1.727 del Codi Civil espanyol) .
Publicat dins de INFORMACIÓ JURÍDICA | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Primera Edició d’Art Solidari, organitzada per l’associació de lluita contra el càncer infantil “Adrián González Lanza”

Imatge | Posted on by | Deixa un comentari

“A través de l’Ànima”

Imatge

Durant diversos mesos el fotògraf Abel Vilches va estar visitant dissabte rere dissabte el Centre de Recursos en TEA de Manresa per captar amb la seva càmera l’essència del treball del centre, els resultats en forma de mirades, rialles i abraçades dels nens amb autisme.

“A través de l’Ànima” és un projecte fotogràfic que pretén mostrar el Trastorn de l’Espectre Autista (T.E.A) des de l’ànima d’un conjunt de nens i sense tòpics, amb la mirada neta i demostrant que l’autisme no crea una diferència sinó una forma diferent de mirar el món. La societat estableix un estàndard de normalitat que discrimina i rebutja allò que supera les seves directrius, som nosaltres com a part de la societat que hem d’obrir fronteres des del més profund de la nostra ànima perquè cap mirada quedi cega, cap rialla s’apagui i cap abraçada quedi sense algú a qui abraçar.
L’exposició es podrà visitar al Vestíbul de la Biblioteca del Casino de Manresa del 21 al 30 de Maig.

La Inauguració es realitzarà el dia 21 de Maig a les 18:00h

Publicat dins de ACTIVITATS D'ASSOCIACIONS | Deixa un comentari

Presentació al Bages d’SPECIALISTERNE

Presentació al Bages d'SPECIALISTERNE

Imatge | Posted on by | Deixa un comentari

Cursa solidària

Aquest passat dissabte, des de Roqueta Torras ens hem sumat a la cursa solidària (10,5Km amb sortida del Parc de l’Agulla), que han organitzat els familiars i amics d’Andrés Blanco Hinojosa, manresà de 12 anys i que pateix un càncer infantil. Esperem es recuperi ben aviat. Tots som Andrés!
10013161_669895469744339_95782432_n

Publicat dins de RSC DE ROQUETA-TORRAS | Deixa un comentari

Conveni amb l’associació de lluita contra el càncer infantil AGL

Dins el programa de responsabilitat social de ROQUETA-TORRAS I ASSOCIATS, el dia 31/01/14 es va signar conveni amb l’associació de lluita contra el càncer infantil “ADRIAN GONZALEZ LANZA”, per prestar assessorament gratuït durant l’any 2014. L’associació de lluita contra el càncer infantil “ADRIAN GONZALEZ LANZA” es dedica a ajudar als nens que pateixen càncer, donant els diners recaptats a la investigació del càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat.
1926816_653597314707488_1074465454_n

Publicat dins de RSC DE ROQUETA-TORRAS | Deixa un comentari